Finansiering

Nu kan man söka stöd för småa projekt

Behövs det nya klätterställningar i närliggande lekpark eller behöver din vängrupp nya sportredskap? Man kan nu ansöka om stöd för små projekt på några tusen euro från lokala Leader-grupper. Stöd för kostnader på högst 8 000 euro Stödet kan användas för små anskaffningar, såsom köp av gemensamma redskap och apparater. Anskaffning av luftvärmepump till byahuset …

Nu kan man söka stöd för småa projekt Läs mer »

Ungdomssektionen besökte Midgård ungdomslokal i Emsalö

Ungdomssektionen samlades i Emsalö den 15.2. för att bekanta sig med Midgårds ungdomslokal, som har också fått Fyrkka-finansiering. Platsen var verkligen trivsam och fint inredd. Under mötet beviljade sektionen fyrkka-stöd totalt 2400 €, bland annat till en mångsidig verkstad som ungdomarna hade föreslagit, gemensamt arbete, ett pingisbord och spel. Kom med och påverka! Ungdomssektionen beviljar …

Ungdomssektionen besökte Midgård ungdomslokal i Emsalö Läs mer »

Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd 2024

Urvalsperioderna för företags- och projektstöd är listade nedan. SILMUs styrelse behandlar inkomna ansökningar vid sina möten enligt detta. Urvalsperioden Styrelse möten (preliminär) 15.12.-31.1 14.3 1.2.–30.4. 13.6. 1.5.–31.8. 17.10. 1.9. –31.10 Januari 2025 1.11.–31.1. Mars 2025 SILMU rf förbehåller sig rätten till tidtabellsändringar. Ansökan ska lämnas in via Hyrrä-systemet före sista ansökningsdatumet. Kontrollera att alla begärda …

Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd 2024 Läs mer »

November nyhetsbrev

November är här och med sig för det senaste nyheterna till invånarna i vårt område! Nyhetsbrevet har återigen publicerats och erbjuder aktuella nyheter från ungdomssektionen, Silmu-byar och Fiskeleader. Den här månaden finns det mer information och entusiasm än någonsin tidigare – så missa inte chansen, utan dyk djupare ner i kunskapens vågor.

Beslutsprocessen inleds för landsbygdens företagsstöd

Nu påbörjar beslutsprocessen i NMT-centralen för de ansökningar om landsbygdens företagsstöd som har kommit in under året. Företagare som har ansökt om finansiering kommer att få beslut allt eftersom myndigheterna hinner behandla dem. Mikro- och småföretag som är belägna på landsbygden kan ansöka om företagsstöd. Stöd kan beviljas för att starta, utveckla och investera i …

Beslutsprocessen inleds för landsbygdens företagsstöd Läs mer »

Fyrkka-finansiering möjliggjorde styrketräning för ungdomar

Under det gångna året har vi redan fått in 13 Fyrkka-ansökningar. Ansökningarna har haft mycket varierande innehåll, från gemensam fritidsutrustning till företagsutveckling för unga företagare. Ungdomssektionen har delat ut i år över 9 000 euro Fyrkka för de ungas projekt. Stronger than you -teamen i Borgnäs kom med en idé om ett styrketräningsprogram på sommaren …

Fyrkka-finansiering möjliggjorde styrketräning för ungdomar Läs mer »

Ansökan om projekt- och företagsstöd har öppnats

Ansökningarna för projektstöd har öppnats för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojektet och största delen av samarbetsprojekten bland annat företags- och jordbrukargruppsprojekt och förberedelsepengar: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster-och-naringsutveckling-pa-landsbygden/ Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/foretagande-pa-landsbygden/foretagsstod/ Läs mera om olika stödformer: Projektstöd: https://www.silmu.info/sv/finansiering/projektstod/Företagsstöd: https://www.silmu.info/sv/finansiering/foretagsstod/ Ansökningarna görs i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats till sitt användargränssnitt för …

Ansökan om projekt- och företagsstöd har öppnats Läs mer »

Förordningar om projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden utfärdades

Den 30 mars 2023 utfärdade statsrådet förordningar som gäller finansiering för utvecklingsprojekt och företag på landsbygden. Genom förordningarna preciseras lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023-2027 (1325/2022), som gäller finansiering som beviljas för projekt- och företagsverksamhet på landsbygden i enlighet med Finlands CAP-plan. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kompletteras med …

Förordningar om projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden utfärdades Läs mer »

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 30.4

SILMU rf:s ungdomssektionen delar ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning och utbildning. FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag! Följande ansökningsperiod tar slut 30.4. så skicka in ansökan inom utsatt tid! FYRKKA-stöd kan ansökas om man …

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 30.4 Läs mer »

Sport och styrka tillsammans

SILMU:s ungdomssektion beslöt på sitt möte den 13.2. att stöda fyra FYRKKA-ansökningar! Ansökningarna omfattade vintersportdagar för unga i Mörskom, badminton i Söderkulla, samt utomhus escape room till nästa sommar i Lovisa. Tillsammans beviljades 2 405 euro Fyrkka-stöd! Nästa FYRKKA ansökningstid går ut den 30.4. Följ oss också i sociala medier! Kom med och påverka! Ungdomssektionen …

Sport och styrka tillsammans Läs mer »