International co-operation

ELARD (European LEADER association for Rural Development web site)

En sida via vilken man kan antingen lämna in ett partnersök eller bläddra bland inlämnade ansökningar.

Kontakta SILMU rf:s personal ifall Ni är intresserade att delta eller själva starta ett internationellet projekt. Vi hjälper Er.