För det bästa i din hemregion!

Utvecklingsföreningen SILMU grundades år 2007 och föreningen fortsatte utvecklingsarbetet som startat i Östra Nyland år 1996 Föreningen anställer en verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och byaombund. Föreningen är tvåspråkig. SILMU rf är en av 54 LEADER-grupper i Finland.  Alla Finlands Leader-grupperna  hittar man på Landsbygdsverkets hemsidor. SILMU rf förverkligar programperioden 2014-2020 det lokaka SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategien och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Under sin verksamhet har SILMU fungerat som en Leader-grupp under två programperioder inom landsbygdsutveckling. Den nya programperioden börjar i nästa år och ansökningstiden pågår. Information om den nya finansieringsperioden kommer att finnas tillgänglig i slutet av året.

SILMU har fungerat som Leader-grupp redan i 15-år!

Föreningens 15-årsjubileum firades i Borgå på Hagaborg den 7 juni och både medlemmar och samarbetspartner var inbjudna. På festen belönades två Leader-projekt, som valts av de projekten som tagit slut vid förra årsskifte. Av allmännyttiga projekt belönades Mäntsälä Hackaton-Ting, som har varit ett nödvändigt utvecklingsprojekt för digital kompetensutveckling för regionen. Titeln ”Det bästa företagsprojektet” gavs åt Energiaturbiini -projekt som utfördes av Hybrid Energia Oy. Projektet var innovativt och får företagets framtid att se bra ut inom sektorn för förnybar energi. Föreningens första Voimavara-pris tilldelades åt kanslichef Tiina Kurki, för ett förtjänstfullt och långsiktigt utvecklingsarbete för föreningens verksamhet i regionen.

Sakari Tähkäpää från Numminen utsågs till vinnare av utmärkelsen Årets byabedrift bland flere bra kandidater. Grunderna till valet är att Sakari Tähkäpää har befrämjat en omfattande utveckling av byn till förmån för invånarna och därigenom ytterligare förbättrat byns gemenskap, trygghet och trivsel.

SILMU rf:s 15-års fest firades i Hagaborg, Borgå.  På festen belönades två Leader-projekt: Mäntsälä Hackaton -Ting och Hybrid Energia Oy. På bilden från vänster till höger Jani Väänänen, Jussi Virta och Hannu Virta