Utvecklingsförening SILMU rf

Utvecklingsförening SILMU rf är grundad 9.1.2007. SILMU rf:s verksamhet startade i november 2007 genom att anställa personalen. Föreningen anställer en verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och byaombund. Föreningen är tvåspråkig. Bekanta dej med SILMU rf:s broschyr här >>

SILMU rf är en av 54 LEADER-grupper i Finland.  Alla Finlands Leader-grupperna  hittar man på Landsbygdsverkets hemsidor. SILMU rf förverkligar programperioden 2014-2020 det lokaka SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategien och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

SILMU rf:s vision

SILMU är en stark regional aktör.

Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.

DE BÄSTA AXPLOCKEN FRÅN SILMU RF:S VÅRMÖTE

Utvecklingsförening SILMU rf belönade på sitt vårmöte 29.9 de bästa Leader-projekten i två kategorier, det bästa allmännyttiga projektet och det bästa företagsprojektet. Dessutom belönades årets SILMU byabedrift. Prisen gick i år till aktörer i Borgå och Mäntsälä. Läs mera >>

På bilden från vänster Jani Väänänen (Hybrid Energia Oy), Tommi Maasilta (Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.), Annika Weckman (Posintra Oy), Veikko Vainikka (Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry), Niina Allonen och Kati Kottila-Etuaro (Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta). Fotograf Camilla Stjernvall.