För det bästa i din hemregion!

Utvecklingsföreningen SILMU grundades år 2007 och föreningen fortsatte utvecklingsarbetet som startat i Östra Nyland år 1996 Föreningen anställer en verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och byaombund. Föreningen är tvåspråkig. SILMU rf är en av 54 LEADER-grupper i Finland.  Alla Finlands Leader-grupperna  hittar man på Landsbygdsverkets hemsidor.  SILMU rf förverkligar programperioden 2023-2027 det lokala utvecklingsprogram För livskraftiga idéer.

SILMUs värdena är:

Serviceinriktad – Vi betjänar dig med kunskap och med ett vänligt arbetssätt

Hållbarhet – Vi arbetar ansvarsfullt och uppmuntrar till hållbara arbetsmetoder i vår region

Partner för utveckling – Vi är en pålitlig och uppskattad partner

SILMU har fungerat som Leader-grupp redan i 15-år!