Programmen

Alla åtgärder (projekt) som får Leader-finansiering, måste följa det nationella programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och den lokala Leader-strategin SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020.

De strategiska tyngdpunkterna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 är:

 1. att främja bioekonomi och att den idkas på ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt och etiskt hållbart sätt
 2. att diversifiera landsbygdens näringar och att förbättra sysselsättning genom att utveckla företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och nätverksbildning mellan företagen
 3. att öka landsbygdens livskraft och livskvalitet genom att stärka den lokala verksamheten som utgår från egen aktivitet

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 har som målsättning att:

 • förbättra kunnandet, informationen, innovationer och samarbete på landsbygden
 • hejda klimatförändringen och förbättra anpassningen till den
 • förbättra naturens mångfald, vattnens tillstånd och att jordbruksmarkens tillstånd skall förbättras
 • göra företagsverksamheten på landsbygden mångsidigare och att sysselsättning, service och påverkningsmöjligheterna förbättras
 • jordbruksproduktionens konkurrenskraft stärks
 • landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan och värderingar genom att producera mat av hög kvalitet och förbättra djurens välfärd

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020

Landsbygdsprogrammet >>

Landsbygdsprogrammet – Projektstöd >>

Landsbygdsprogrammet – Företagsstöd >>

Landsbygdsprogrammet – Miljöarbetet >>

Den lokala Leader-strategin

SILMU rf har i samarbete med områdets invånare och aktörer ställt upp en lokal Leader-strategi SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020, som beaktar områdets behov och särdrag. Det finns också ett  sammandrag  av strategin.

Strategin har fem tyngdpunkter:

 1. Företagsverksamhet och sysselsättning
 2. Livskraftiga byar
 3. Miljö och natur
 4. Skärgård
 5. Egen regionutvecklingsverksamhet

SILMU rf:s strategi har som mål att:

 • stärka lokal, miljömedveten utveckling av näringarna på eget initiativ
 • bevara området som en attraktiv omgivning för boende och affärsverksamhet
 • skapa ny, innovativ verksamhet, nya tjänster och arbetstillfällen särskilt för unga och kvinnor
 • stärka invånarnas påverkningsmöjligheter
 • hindra utslagning
 • öka det sociala kapitalet

Strategirapporter

Årsrapport 2014-2015 (på finska)
Årsrapport 2016 (på finska)
Årsrapport 2017 (på finska)
 

Tilläggsuppgifter

Du kan läsa mera om Programmet för utvecklung av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 på Landsbygdsnätverkets webbplats. På webbplatsen finns både själva programmet och de myndigheter och andra aktörer som genomför programmet och deras uppgifter. 

Central lagstiftning, EU:s förordningar och beslut, nationella lagar, förordningar och anvisningar som berör landsbygdsutveckling hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Lagar och förordningar som styr Leader-verksamhetan hittar man på Finlex: