SILMU rf:s verksamhetsområde

SILMU:s verksamhetsområde präglas av sin särart, vilken betonas av objekt med kulturhistoriskt värde och av fina skärgårdsområden. Området omfattar nio kommuner i östra Nyland. Kommunerna är Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo. SILMU har verkat som Leader-grupp på detta område sedan 2007. SILMU rf:s verksamhetsområde bor ca 120 000 invånare varav 86 000 invånare bor på det Leader-finansieringsdugliga området. 

Borgå stads inre och yttre stadsområden har avgränsats ytter om landsbygdsfinansieringen. En noggrann avgränsning av området har skett i samarbete med Nylands NTM-central.

Kommunerna på SILMU rf:s verksamhetsområde: 
Askola >>
 Lappträsk>>
 Lovisa >>
 Mörskom >>
 Mäntsälä >>
 Borgnäs >>
 Borgå >>
 Pukkila >>
 Sibbo >>