Finansierade projekt

Programperioden 2014-2020:  projekt som erhållit finansiering kan man bekanta sej med i Livsmedelsverkets projektregister (på finska).

Programperioden 2007-2013:

På SILMU rf:s verksamhetsområde finansierade Leader-projekt kan man söka enligt beslutsår, område eller stödform på sidan Tukipäätökset / Finansierade projekt (på finska).

Under programperioden 2007-2013 lämnades totalt 221 stödansökningar till SILMU rf.  Till 151  ansökningar beviljades Leader-stöd. Företagsstöd beviljades till 38 företagsprojekt och projektstöd till 113 allmännyttiga projekt. Leader stöd har beviljats totalt för ca. 4 milj. euro.

Här kan du bekanta dej med resultat av finasierade projekt. Projektaktörerna har själv skrivit texterna och skickat material. P.g.a. detta är en del av materialet på finska och en del på svenska.