Nu kan man söka stöd för småa projekt

Behövs det nya klätterställningar i närliggande lekpark eller behöver din vängrupp nya sportredskap? Man kan nu ansöka om stöd för små projekt på några tusen euro från lokala Leader-grupper. Stöd för kostnader på högst 8 000 euro Stödet kan användas för små anskaffningar, såsom köp av gemensamma redskap och apparater. Anskaffning av luftvärmepump till byahuset …

Nu kan man söka stöd för småa projekt Läs mer »

SILMU delvis finansierade kartläggningsprojekt för ITE-konst i Nyland, projektet har avslutats med fantastiska resultat

Maaseudun Sivistysliiton ITE-kartläggning i Nyland är en betydelsefull milstolpe för förståelsen av den finländska samtidskulturen. Kartläggningarna, som började år 1998, har täckt hela Finland och genererat rikligt med information och inspiration. Med den senaste kartläggningen har över hundra ITE-konstnärer och deras verk dokumenterats, och nästan 10 000 bilder har lagrats i Finna. Denna information är …

SILMU delvis finansierade kartläggningsprojekt för ITE-konst i Nyland, projektet har avslutats med fantastiska resultat Läs mer »

Nästan 8 miljoner i företags- och projektstöd för Nylands landsbygd år 2024

Omfattande landsbygdsfinansiering från EU för investeringar och utveckling av företag och olika projekt på landsbygdsområdet i Nyland. Läs hela Nylands NMT-centralens pressmeddelande här. Pressmeddelanden är publicerad 8.3.2024. Under EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027 beviljas företags- och projektstöd av NTM-centralen i Nyland och de regionala Leader-grupperna. Finansieringsstöd kan sökas året runt, men ansökningarna avgörs urvalsperiodvis. I år har …

Nästan 8 miljoner i företags- och projektstöd för Nylands landsbygd år 2024 Läs mer »

Mars nyhetsbrev

Från nyhetsbrevet för mars kan du läsa om våra senaste aktiviteter, såsom tidtabeller och stopplatser för SILMU on the Road! Läs nyhetsbrevet!

Ungdomssektionen besökte Midgård ungdomslokal i Emsalö

Ungdomssektionen samlades i Emsalö den 15.2. för att bekanta sig med Midgårds ungdomslokal, som har också fått Fyrkka-finansiering. Platsen var verkligen trivsam och fint inredd. Under mötet beviljade sektionen fyrkka-stöd totalt 2400 €, bland annat till en mångsidig verkstad som ungdomarna hade föreslagit, gemensamt arbete, ett pingisbord och spel. Kom med och påverka! Ungdomssektionen beviljar …

Ungdomssektionen besökte Midgård ungdomslokal i Emsalö Läs mer »

SILMUs styrelse möte 8.2.

SILMUs styrelses första projektbehandlingsmöte för året hölls den 8 februari på Agricola-huset i Pernå. Vid mötet behandlades sammanlagt 19 ansökningar, som bestod av både företagsstödsansökningar och allmännyttiga projektfondsansökningar. De 10 företagsstödsansökningarna representerade en mångfald av olika branscher från företag som strävar efter tillväxt och utveckling. De 9 projektfondsansökningarna behandlade olika sociala, kulturella och miljörelaterade projekt …

SILMUs styrelse möte 8.2. Läs mer »

Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd 2024

Urvalsperioderna för företags- och projektstöd är listade nedan. SILMUs styrelse behandlar inkomna ansökningar vid sina möten enligt detta. Urvalsperioden Styrelse möten (preliminär) 15.12.-31.1 14.3 1.2.–30.4. 13.6. 1.5.–31.8. 17.10. 1.9. –31.10 Januari 2025 1.11.–31.1. Mars 2025 SILMU rf förbehåller sig rätten till tidtabellsändringar.Ansökan ska lämnas in via Hyrrä-systemet före sista ansökningsdatumet. Kontrollera att alla begärda bilagor, …

Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd 2024 Läs mer »