Med nya strategin För livskraftiga idéer har ansökts om 4,2 milj. € för att utveckla området

Tanken med Utvecklingsförening SILMU rf:s nya strategin För livskraftiga idéer är att utveckla området med 4,2 milj. €. Finansieringen är ansökt från EU:s landsbygdsfonden. Behov och prioriteringar har framkommit under en förberedande process som har involverat regionens invånare samt aktörer. Under den kommande programperioden 2023–2027 kommer vi att fokusera på tre prioriteringar: företag och sysselsättning, …

Med nya strategin För livskraftiga idéer har ansökts om 4,2 milj. € för att utveckla området Läs mer »

Med FYRKKA-stöd skaffat verktyg och utrustning för den unga företagarens verksamhet!

Otto Riihinen från Mäntsälä grundade i början av året sitt egna företag ”Piha ja siivouspalvelu Riihinen”. För att kunna jobba smidigare, ansökte Otto om ett FYRKKA-bidrag på 500 € av SILMUs ungdomssektionen. Med hjälp av stödet fick den nya företagaren utrustningen för att utföra arbetet. Grattis Otto! Du kan ansöka om FYRKKA-stöd av SILMU rf:s …

Med FYRKKA-stöd skaffat verktyg och utrustning för den unga företagarens verksamhet! Läs mer »

SILMU fyller 15-år! Under våra verksamhetsåren har vi finansierat projekt som ökat livskraft på området.

SILMU har under sina verksamhetsår finansierat flera olika projekt som syftar till att öka livskraften på området. Exempel på finansierade projekt: Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår (Borgå) I projektet byggdes ett nytt 180 m2 stort brandbilsgarage på tomten som ägs av ungdomsföreningen. På branddepån finns det utrymme för släckningsbilen och manskapsbilen, för vård av utrustningen …

SILMU fyller 15-år! Under våra verksamhetsåren har vi finansierat projekt som ökat livskraft på området. Läs mer »

SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren

Utvecklingsförening SILMU rf mottog 23 ansökningar under vårens ansökningsperioder. På möten 22.3, 12.4 och 2.6 beslöt styrelsen finansiera 16 ansökningar, totalt 599 853 euro. Finansieringskvoten för år 2022 är sammanlagt 677 140 €, varav är oanvänt 77 287 €. Till allmännyttiga investeringar, t.ex. remont av gemensamma utrymmen eller förbättrande av omgivningen, beviljades stöd åt tre …

SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren Läs mer »

Nästa ansökninstid för Fyrkka går ut 30.4.

Unga på vårt område, skulle Ni behöva Fyrkka-pengar? SILMU ry:s ungdomsavdelning kommer återigen att dela ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning, utbildning… Fyrkka kan också sökas för att grunda ett eget företag! Skicka in din ansökning senast 30.4.2022! FYRKKA-pengar …

Nästa ansökninstid för Fyrkka går ut 30.4. Läs mer »