Hälsningar från ungdomssektionen!

SILMUs ungdomssektionen träffades den 14.9. på SILMUs kontor i Borgå med god stämning! Tre Fyrkka-ansökningar behandlades. Fyrkka beviljades bland annat för att öka ungdomars samhällsengagemang i Airsoft-hobbyn, utveckla verksamheten för en ung företagare och för kostnaderna för renovering av en ungdomslokal. SILMU rf:s ungdomssektion beviljar FYRKKA-stöd till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar …

Hälsningar från ungdomssektionen! Läs mer »

Fyrkka-finansiering möjliggjorde styrketräning för ungdomar

Under det gångna året har vi redan fått in 13 Fyrkka-ansökningar. Ansökningarna har haft mycket varierande innehåll, från gemensam fritidsutrustning till företagsutveckling för unga företagare. Ungdomssektionen har delat ut i år över 9 000 euro Fyrkka för de ungas projekt. Stronger than you -teamen i Borgnäs kom med en idé om ett styrketräningsprogram på sommaren …

Fyrkka-finansiering möjliggjorde styrketräning för ungdomar Läs mer »

Ansökan om projekt- och företagsstöd har öppnats

Ansökningarna för projektstöd har öppnats för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojektet och största delen av samarbetsprojekten bland annat företags- och jordbrukargruppsprojekt och förberedelsepengar: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster-och-naringsutveckling-pa-landsbygden/ Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/foretagande-pa-landsbygden/foretagsstod/ Läs mera om olika stödformer: Projektstöd: https://www.silmu.info/sv/finansiering/projektstod/Företagsstöd: https://www.silmu.info/sv/finansiering/foretagsstod/ Ansökningarna görs i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats till sitt användargränssnitt för …

Ansökan om projekt- och företagsstöd har öppnats Läs mer »

Silmus personal träffade kommuninvånare

Under våren besökte Silmu rf:s projektrådgivare Heli och byarådgivaren Li-Marie kommunerna i området för att dela med sig av goda nyheter om Leader-finansieringen och berätta om nya vindar inom byaverksamheten. Vid det sista stoppet på Borgå salutorg den 4.5 störde vinden den glada stämningen så mycket att rådgivarna efter ett par timmar gick till ett …

Silmus personal träffade kommuninvånare Läs mer »

Axplock från SILMU rf:s vårmöte

Föreningens vårmöte hölls i Kullo onsdagen den 31.5. En stor grupp enskilda och samhällsmedlemmar samlades där. På mötet behandlades de stadgeenliga ärendena, dvs. verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2022. Före mötet belönades de bästa Leader-projekten och byaevenemanget och aktiva byarbetare hedrades med förtjänsttecken i silver. Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys – Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y. …

Axplock från SILMU rf:s vårmöte Läs mer »