Oktobers aktuelt info

Oktobers andra nyhetsbrev har publicerats. Läs nyhetsbrevet här.