Kontaktuppgifter

Anette Vihanto

Verksamhetsledare 
 • helhetsansvar
 • utveckling av verksamheten
 • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
 • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
 • uppföljning av programmen
 • samarbete med intressegrupperna
 • uppföljning av projekten
 • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
 • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
 • föreningens sekreteraruppdrag
 • förenings ekonomi och bokföring
 • uppföljning av projekten

Heli Tommiska

Projektrådgivare
 • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
 • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
 • uppföljning av projekten
 • informering och internationella ärenden

Li-Marie Santala

Byarådgivare
 • rådgivning och skolning om byaverksamhet
 • information (www.itukylat.fi och Facebook)
 • byautvecklingsprojekt och intressebevakning

Kontor

Har du frågor? Ta kontakt!

Följ oss på sociala medier!

Skicka ett meddelande