Föreningens möten

Välkommen på Utvecklingsförening SILMU rf:s vårmöte till Kuggom 30.5.2024

Bästa medlem i SILMU rf,

vi har glädjen att önska dig hjärtligt välkommen på vårt stadgeenliga vårmöte
torsdagen 30.5 kl. 18.30 till Traditioncentrum Kuggom (Folkhögskolevägen 16, 07945 Kuggom).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Efter mötet möjlighet till rundvandring och presentation av verksamheten i Traditionscentrum Kuggom.

Anmäl dej till mötet senast torsdagen 23.5 via den här länken >>
Ifall du har fullmakt, hämta den med dig.

Resumé 2023

Välkommen!
SILMU rf
styrelsen