Mestarikylät

Mestarikylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hanke, jonka tavoitteena on luoda uusi kylien työkalu ja toimintamalli joka tukee kyläyhdistyksiä suunnitelmallisessa ja kestävässä toiminnassa. Tavoitteena on uudistaa kyläsuunnittelua ja tarjota yhdistyksille sekä kylille tämän päivän menetelmiä ja välineitä tulokselliseen toimintaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhdistykset ja niiden tavoin toimivat yhdistykset Kehittämisyhdistys SILMU ry:n toiminta-alueella. Hyödynsaajat ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, yrittäjät sekä kunnat. Mestarikylät -työkalu ja -toimintatapa on myös monistettavissa muihin maakuntiin. Hanke mahdollistaa kyläsuunnitelmien laatiminen uudella innovatiivisella tavalla.

Hankkeen päätavoitteet:
• Kyläsuunnittelutyökalun kehittäminen kylätoiminnan tueksi
• Kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen älykkäiden ratkaisujen avulla
• Kylien yhteisöllisyyden lisääminen

Hankkeen muut tavoitteet:
• Kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
• Kylätoimijoiden markkinointitaitojen vahvistaminen
• Kylien imagon nostaminen
• Hyvien käytäntöjen jakaminen

Lisätietoja löydät SILMU-kylät -sivustolta
Hankekoordinaattori Li-Marie Santala 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info
Toiminnanjohtaja Anette Vihanto 041 442 6602, anette.vihanto@silmu.info