Yritystuen hakeminen

Tukihakemuksen jättäminen

Tukihakemus tehdään sähköisesti Hyrrä – järjestelmässä ja osoitetaan sen alueen Leader-ryhmälle, jonka alueella toimenpiteitä tullaan pääasiassa toteuttamaan, eli meidän alueellamme Kehittämisyhdistys SILMU ry:lle.

Hyrrä -ohje: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/

Hakemusten valmistelu kestää keskimäärin kahdesta kuuteen kuukauteen riippuen hankkeen sisällöstä ja laajuudesta sekä hakijan mahdollisuuksista panostaa valmisteluun. Myönnettävä tuki määräytyy hankkeen sisällön ja laadun perusteella. SILMU ry:n hallitus käsittelee tukihakemukset, kun tarvittavat liitteet ja viranomaisluvat ovat hakemuksen liitteinä (sisältäen rakennus-, toimenpide-, ympäristö jne. luvat).

SILMU ry:n henkilökunta neuvoo tuen hakemiseen ja hankkeen valmisteluun liittyvissä kysymyksissä sekä auttaa Leader-tuen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia tarpeen mukaan koko hankkeen toteutuksen ajan. Hankeneuvoja Heli Tommiskan tavoittaa numerosta 040-569 0068

Tuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

Hankesuunnitelma ja tarvittavat liitteet

Tuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 2. hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 3.  yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 4. suunnitellut tuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamisesta koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 5. suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 6. suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 7. tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä toimenpiteet: tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet

 • hankkeen toteutusaika
 • selvitys tuettavan yritystoiminnan kannattavuudesta toimenpiteen edellyttämässä laajuudessa
 • kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa
 • toimenpiteen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • kertakorvauksena ja vakioituna kertakorvauksena myönnettävän tuen hankesuunnitelmaan on sisällytettävä suunnitellun toimenpiteen tuotokset ja niiden toteutumisen arviointiperusteet

Tuen hakijan tulee lisäksi ilmoittaa tiedot suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen saadusta tai haetusta muusta julkisesta rahoituksesta sekä muut tuen myöntämisen edellyttämät tiedot tuen tarpeen arvioimista ja hyväksymistä varten.

Hankkeen aloittaminen

Mikäli hankkeelle myönnetään Leader-rahoitusta, kustannuksia voidaan hyväksyä hakemuksen vireille tulopäivästä alkaen. Hankkeen voi käynnistää omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille, mutta ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä käynnistys ja kulut ovat hakijan omalla vastuulla. Ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneitä kustannuksia ei pääsääntöisesti voida hyväksyä tukikelpoisiksi. Poikkeuksena ovat esim. rakennushankkeiden suunnittelukustannukset.