Tukihakemusten käsittely

Hakemusten vireilletulo ja käsittely

Tukihakemus tulee vireille, kun hakija on täyttänyt Hyrrä – järjestelmässä tarvittavat tiedot ja siitä on tullut vahvistus hakijalle sähköpostitse. SILMU ry tarkastaa hakemuksen ja tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Kun hakemus liitteineen täyttää muotovaatimukset, siitä tehdään SILMU ry:n hallitukselle esitys. SILMU ry:n hallitus arvioi hakemuksen rahoituskelpoisuuden käyttäen valintakriteereitä ja antaa siitä lausuntonsa, joka liitetään hakemukseen. Tämän jälkeen hakemuksen siirtyy Hyrrä – järjestelmässä Uudenmaan ELY-keskukseen laillisuustarkastusta varten. ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen, joka lähetetään hakijalle.

Hakemuksen täydentäminen

Hakija voi täydentää tukihakemusta siihen asti, kunnes se on Hyrrä- järjestelmässä siirretty Leader-ryhmän eli SILMU ry:n käsiteltäväksi.

Hankkeen aloittaminen

Mikäli hankkeelle myönnetään Leader-rahoitusta, kustannuksia voidaan hyväksyä hakemuksen vireille tulopäivästä alkaen. Hankkeen voi käynnistää omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille, mutta ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä käynnistys ja kulut ovat hakijan omalla vastuulla. Ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneitä kustannuksia ei pääsääntöisesti voida hyväksyä tukikelpoisiksi. Poikkeuksena ovat esim. rakennushankkeiden suunnittelukustannukset.

Hanketuen hakeminen >>