Yritystuet

Yritystukien tavoitteena on maaseudun työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen sekä elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Yritystukia voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Lue lisää yritystuista täältä. 

Hyväksyttävät kustannukset

Lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia. Kustannusten tulee perustua hankittuun tietoon tai tarjoukseen. Kaikki kustannukset 3000 € ja yli, on todennettava hintatason selvityksellä. Hintatason selvitystä varten tarvitaan vähintään kolme (3) tarjousta eri tahoilta. Jos hankinta on yli 60 000 euroa (tavara ja palvelut) ja tukiprosentti on yli 50 %, se on kilpailutettava Hilmassa. Jos hankinta on yli 150 000 euroa (rakennusurakat) ja tukiprosentti on yli 50 %, se on kilpailutettava Hilmassa

Tukikelpoisia kustannuksia ei ole:

  • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
  • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
  •  korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
  • osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset
  • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hakijan tai hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä

Pysyvyysehto

Rahoitettu investointi tulee olla tuen saajan käytössä ja omistuksessa vähintään kolme (3) vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi viisi (5) vuotta. Rakennuksen hankinnassa tai uudisrakentamisessa, rakennuksen tulee olla tuen saajan käytössä ja omistuksessa vähintään viisi (5) vuotta.