Hankearkisto

Täältä löydät esimerkkejä rahoitetuista hankkeista!


Pornaisten tekonurmi Pornaisten Tekonurmi Oy (Pornainen)

Kustannukset:  230 000 €, joista tuki: 115 000 € (50 %).

Hankkeessa uudistettiin urheilukenttä tekonurmikentäksi. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa nuorille korkeatasoinen lähiliikuntapaikka, jonka käyttöaika vuodessa on riittävän pitkä ja tällä tavoin houkutella nuoria liikuntaharrastuksien pariin.


Tielanan hankinta M. Sihlman Oy (Pukkila)

Kustannukset: 49 193,55 €, joista tuki: 7 870,97 € (20 %).

Yritys hankki tehokkaan tielanan, jonka jälkeen voi tarjota kokonaisvaltaisia teiden kunnossapitotöitä. Teiden lanaustarve on selvästi lisääntymässä leutojen talvien vuoksi. Toimintaa voidaan laajentaa ja palkata yksi työntekijä lisää.


Lassenpolun laavu Myrskylän kunta (Myrskylä)

Kustannukset: 15 106 €. Kunnan suora rahoitus: 8 761,48 € ja EU:n osuus: 6 344,52 €.

Hanke paransi kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Lassen polku -nimisen kuntoradan varteen rakennettiin kotalaavu, joka on kaikkien kuntalaisten käytössä. Lassenpolun laavuhankkeessa on huomioitu tasavertaisesti kaikki kestävän kehityksen periaatteet.

Hankkeessa huomioitiin lassenpolun ympäristö ja luonto. Laavun sijainti mahdollistaa esteettömän kulun sekä pelastushenkilöstön pääsyn alueelle. Hanke toteutettiin kestävästi joka mahdollistaa laavun pitkän käyttöiän. Alueen kunnossapidosta vastaa kunta


Art and the Environment – Creative Ways Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry (koko SILMU alue)

Kustannukset: 225 000 € joista tuki: 180 000 euroa (80 %).

Yhdistys toteutti kansainvälisen hankkeen, jossa tutustutettiin koululaisia asiantuntijoiden opastuksella erilaisiin oppimisympäristöihin, joissa ympäristöasioita opittiin kokemuspohjaisesti tapahtumien, työpajojen ja kansainvälisten vierailujen kautta.


Energian edistäminen Hybrid Energia Oy (Mäntsälä )

Tuki 10 000 euroa

Mäntsälässä toimiva Hybrid Energia Oy kehitti tuen avulla tuotteen, jossa uusiutuvien energiamuotojen yhdistäminen käyttäjille helpompaan muotoon ja jakeluverkkoon liitettävine ratkaisuineen.