Porvoonjoen mitalla

Hankkeen päätavoitteena on saada esiselvityksen avulla tietoon asiat, joilla saadaan koko Porvoonjoen alueesta houkuttelevampi ympäristö kestävään matkailuun, hyvinvointiin ja elinkeinotoimintaan. Verkostomaiseen kehittämiseen luodaan malli, jota voidaan kopioida muillekin alueille. Hankkeen myötävaikutuksella saadaan aikaan alueelle kehittämissuunnitelma ja sitä tukevat toimenpiteet alueen kehittämiselle.

Hankkeen päätavoitteena on saada esiselvityksen avulla tietoon asiat, joilla saadaan koko Porvoonjoen alueesta houkuttelevampi ympäristö kestävään matkailuun, hyvinvointiin ja elinkeinotoimintaan. Verkostomaiseen kehittämiseen luodaan malli, jota voidaan kopioida muillekin alueille. Hankkeella on seuraavat alatavoitteet:

1. Porvoonjoen alueelle tehtyjen kehittämistoimien ja toimijoiden määrä on selvitetty
2. Porvoonjoen alueen kaikkien kuntien tarpeet (Porvoonjoen kehittämiseen) on selvitetty
3. Alueen maanomistajia on kuultu ja heidän mukanaolonsa on selvitetty
4. Alueen sopimuskäytäntöjen, ylläpitosopimusten sekä vastuiden tilanne on selvillä
5. Vastuullisuus ja kestävä kehitys (taloudellinen, sosiokulttuurinen, ekologinen) lisääntyy toimintatavoissa, uusien toimintatapojen löytäminen kestävän kehityksen viestintään
6. Hankkeen myötävaikutuksella saadaan aikaan alueelle kehittämissuunnitelma ja seuraavat toimenpiteet: Hankkeella luodaan toimenpideohjelma, rahoitussuunnitelma ja aikataulu Porvoonjokivarren elinkeino- ja matkailutoiminnan sekä virkistyskäytön rakenteiden, viestinnän ja palveluiden kehittämiselle kunnittain

SILMU ry on toteuttamis- ja rahoitusvastuussa hankkeen osalta. Maastokäynnit toteutetaan asiantuntijataholta (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toimesta, toimenpiteistä tehtiin yhteistyösopimus, joka on hakemuksen liitteenä. Eteläisen Päijät-Hämeen osalta kehittämistyötä toteuttaa Päijänne-Leader ry omalla hankkeellaan. Tietoa vaihdetaan aktiivisesti SILMU ry:n, Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n sekä Päijänne-Leader ry:n kanssa ja hankkeen työryhmään kutsutaan jäseniä koko Porvoonjoen alueen toimijoista.