Yritystukimuodot

Aloittavalle yrittäjälle

Aloittavalle yrittäjälle voidaan myöntää tukea yritystoiminnan suunnitteluun tai käynnistämiseen: yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaiseen yrittäjyyteen, päätoimiseen yrittäjyyteen, omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Yritystoiminnan kehittäminen  

Toimivalle yritykselle (toiminut vähintään yhden tilikauden) tukea voidaan myöntää esimerkiksi: liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen ja muuhun asiantuntija-apuun, tuotekehityshankkeisiin, markkinoinnin kehittämiseen, kansainvälistymisselvitykseen, investoinnin toteutettavuustutkimukseen.

Yrityksen investoinnit

Yritykset voivat hakea investointitukea yrityksen perustamiseen tai laajentamiseen, kuten esimerkiksi: tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Yritystukia rahoitetaan enintään 35 000 € kokoisella tuella. Investointitukien kokonaiskustannusarvio max. 100 000 €. Sitä suuremmat investoinnit Uudenmaan ELY-keskuksen kautta.