Hankkeet

Omien hankkeiden avulla ja muualta haettavalla rahoituksella monipuolistamme toimintaamme ja vastaamme alueen kehittämistarpeisiin. SILMU hallinnoi tai osallistuu toimintavuonna viisi jo aloitettuun hankkeeseen. Tämän lisäksi käynnistämme tarpeen mukaan 6:nen teemahankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää alueen toimintaa.

Kartanokulttuuria Kreivin aikaan
Hanke kehittää uusia matkailupalveluita sekä kasvattaa tietoisuutta alueen kartanoista kulttuurihistoriallisen näkökulman avulla. Hanke toteutetaan vuosien 2024–2026 aikana.

Teemahanke 5

Hankkeen hakuaika on 1.10.2021 – 31.1.2022. Teemahanke mahdollistaa tuen myöntämisen sellaisiin pieniin investointeihin, joita ei itsenäisinä yleishyödyllisinä investointihankkeina voida toteuttaa niiden euromäärän pienuuden takia. Rahoitettavat hakemukset valitaan kevään aikana.

Routes across the borders in Latvia and Finland

Hanke toteutetaan alueiden välisenä ja kansainvälisenä hankkeena yhdessä EMO ry:n ja Etpähä ry:n sekä latvialaisen Leader-ryhmä Brasla:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää SILMU ry:n toiminta-alueen matkailureitistöjä ja tuoda alueen matkailutoimintaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Yhdessä osaamme

Hanke on käynnistetty vuonna 2018 ja sen tarkoituksena on lisätä alueen yhdistystoimijoiden osaamista. Hankkeessa järjestetään koulutusta yhdistys- ja kylätoimijoiden tarpeisiin ja järjestetään vuoden aikana Rahoitustori (varainhankinta) sekä Kylätila.fi info-/koulutustilaisuuksia. Toimintavuonna laaditaan myös Tapahtumajärjestäjän opas.

Teemahanke 3 ja 4 (Teemahanke saaristo)

Hankkeiden toteutusaika on vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeissa on myönnetty rahoitusta pienille yleishyödyllisille investoinneille, esim. ympäristön kunnostustoimenpiteille, pienimuotoisille korjaustöille, laitteiden hankinnoille tai rakennelmien rakentamiseen. Teemahanke 3:ssa myönnettiin ensisijaisesti rahoitusta saaristoalueen toimenpiteille. Toimintavuonna hankkeet saatetaan päätökseen.