Projekt

Förvaltningens kostnader kommer att kompletteras genom egna projekt och extern finansiering, för att trygga servicenivån och den mångsidiga verksamheten.  SILMU förvaltar eller deltar i 7 (sju) projekt år 2022.

Temaprojekt 5

Förvaltningens kostnader kommer att kompletteras genom egna projekt och extern finansiering, för att trygga servicenivån och den mångsidiga verksamheten.  SILMU förvaltar eller deltar i 7 (sju) projekt år 2022.

Routes across the borders in Latvia and Finland (FI)

Projektet förverkligas både interregionalt och internationellt tillsammans med EMO rf och Etpähä ry samt med Leader-gruppen Brasla. Målet med projektet är att kartlägga turistrutter på SILMU rf:s verksamhetsområde, presentera rutterna, om möjligt på nationella och internationella webbplatser, skapa nätverk turistaktörer emellan regionalt och med lettiska aktörer.

Yhdessä osaamme (FI)

Projektet har börjat 2018 och det främjar förverkligandet av SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020  -strategin och ökar föreningsaktivas kunnande. Under projektets gång arrangeras finansieringsinfon på vilka man presenterar diverse finansieringsmöjligheter för aktörerna på området och skolning som baserar sej på invånarnas behov. Dessutom arrangeras infotillställningar och skolning relaterade till ”byahusregistret” samt en guide, för dom som arrangerar diverse tillställningar.

Temaprojekt 3 och 4 (Skärgård)

I projekten beviljades finansiering till små allmännyttiga investeringar, t.ex. till små reparationer eller byggnader, till anskaffningar av apparater och anordningar eller till åtgärder vilka förbättrar trivseln och ökar möjligheterna till verksamhet i byarna. Projekten administreras av SILMU rf och förverklighetstiden pågår till slutet av år 2022.