Mästarbyar

Mästarbyar är ett projekt som genomförs av Utvecklingsförening SILMU rf. Projektets mål är att skapa ett nytt verktyg och en ny verksamhetsmodell för byarna som stöder byaföreningarna i systematisk och hållbar verksamhet. Syftet är att förnya byaplaneringen och förse föreningar och byar med dagens metoder och verktyg för produktiv verksamhet.

För byaverksamheten skapas en modell för hur man kan utveckla den egna verksamheten, ta vara på möjligheter och identifiera den egna byns behov och resurser. Målet är att skapa ett fungerande verktyg för byarna att utveckla byaverksamheten på ett smart sätt.

Projektets huvudmål:
• Utveckling av ett byaplaneringsverktyg för att stödja byaverksamheten
• Utveckla byaföreningarnas verksamhet med smarta lösningar
• Ökad gemenskap i byarna

Projektets övriga mål:
• Utveckla byaföreningarnas verksamhet på ett hållbart sätt
• Stärka marknadsföringsfärdighet hos byaktörer
• Höja byarnas image
• Utbyte av god praxis

Information på SILMU-byar.fi
Projektkoordinator Li-Marie Santala 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info
Verksamhetsledare Anette Vihanto 041 442 6602, anette.vihanto@silmu.info