Vad är LEADER

LEADER är ett förfaringssätt finansierat av EU, staten och kommunerna. Det finns 56 LEADER-grupper i Finland. Varje LEADER-grupp skriver sitt eget lokala LEADER-utvecklingsprogram. I programmen fastställs ramarna för verksamheten och målsättningarna för ifrågavarande programperiod. Grundtanken är att aktörerna på landsbygden själv via idéer och förslag samt verkställande av dessa utvecklar sin egen boendemiljö. LEADER-grupperna förverkligar de lokala LEADER-programmen genom att bevilja LEADER-stöd och genom att kordinera samarbetet mellan diverse intressegrupper och aktörer såsom kommunerna, företagen, de lokala organisationerna och invånarna.

Via LEADER-förfaringssättet finansieras allmännyttiga projekt och projekt som främjar näringslivet samt företagsprojekt. De som önskar lämna en LEADER-stödansökan får råd för uppgörande av ansökan och under projektet från den LEADER-grupp som är belägen på den orten.

Tilläggsinformation om LEADER-verksamheten och LEADER-gruppernas kontaktuppgifter hittar man på Landsbygdsnätverkets sidor, Landsbygd.fi