Företagsstöd

Företagsstöden är uppdelade på etableringsstöd och investeringsstöd. Syftet med företagsstöden är att förbättra tillgången till arbetstillfällen och försörjning på landsbygden samt att göra näringslivet mera differentierat. Företagsstöd kan oberoende av företagsform ansökas av alla mikroföretag som fyller uppställda krav.

Stöd kan ansökas av företag

  • som sysselsätter mindre än 10 personarbetsår
  • vars omsättning och balansomslutning r högst 2 milj. euro
  • och jordbrukslägenheter, vilka bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruksproduktionen
  • sökanden ska vara 18 år gammal

Stöddugliga kostnader är inte:

  • mervärdesskatt, om den inte blir kvar som kostnad för företagaren
  • ersättande av befintlig maskin eller anordning med en ny, om inte man tar i bruk helt ny teknologi eller utvidgar verksamheten i väsentlig grad
  • räntor, provisioner eller andra kostnader för finansiering
  • förvaltnings-, försäkrings-, reparations-, service- eller andra motsvarande kostnader i anslutning till avbetalningsavtal
  • kostnader för anskaffningar, då sökanden, sökandens familjemedlem, företag i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning eller person i ledande ställning i sökandens företag är leverantör