Övrig finansiering

EU-finansiering – vägledning för nybörjare

Den här vägledningen riktar sig till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare, bönder, myndigheter och andra grupper.

Här hittar du länkar till webbplatser om EU-finansiering för perioden 2014–2020 och grundläggande information om bland annat

  • hur och var man söker
  • andra allmänna regler (t.ex. formella krav)

Läs mera här >>

Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

Fiskerigrupp ESKO stöder och utvecklar fiskerinäringarna vid Finska viken. Stöd kan beviljas enligt ESKO strategi 2020 till projekt för att utveckla yrkesfiske, fiskodling och fisketurism. Läs mera >>

Kansalaisyhteiskunta rahoitushakemisto

Bidrag och stipendium av stiftelser, fonder och olika program (på finska) hittar man här >>

Företagsutvecklingstjänster

NTM-centralernas nya tjänster tillhandahåller hjälp av Finlands ledande experter och är skräddarsydda och kostnadseffektiva tjänster för små och medelstora företag (SMF-företag) som vill utveckla affärsverksamheten, växa, förnyas och bli internationella. Läs mera >>

Team Finland

Om Team Finlands stödalternativ för småforetag som vill växa internationellt kan man läsa mera på Team Finlands hemsidor Läs mera >>

Brofinansiering för tiden före utbetalning av stöd

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från NTM-centralen och utbetalningen av stödet. Brofinansiering kan fås för projekt som har beviljats investeringsstöd eller utvecklingsstöd. Läs mera >>

FYRK

Hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Där hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering. Läs mera >>

Central Baltic -programmet

Central Baltic -programmet 2014-2020 är EU-gränsöverskridande samarbetsprogram. Läs mera (på engelska) >>

Övriga EU-program via vilka man kan söka finansiering:

Erasmus+ information hittar man på CIMOs hemsidor >>

CIMO:s sidor

Strukturfondens sida