Bli medlem

Välkommen som medlem till SILMU rf!

Privata personer, föreningar och understödande medlemmar kan, förutsatt att de godkänner föreningens stadgar, ansluta sig som medlemmar. Ingen medlemsavgift uppbärs men man kan frivilligt understöda föreningens verksamhet finansiellt. Medlemskap kan ansökas om direkt på webben med digital medlemsansökan. Blanketten kan alternativt printas, fyllas i och skannas till adressen nedan eller skickas med posten till SILMU rf:s kontor: Veckjärvivägen 1, 06150 BORGÅ.  Föreningens styrelse godkänner medlemmarna vid sitt möte på basen av ansökningarna. Det är möjligt att avsäga sitt medlemskap genom skriftlig anmälan.
Föreningsmedlemmarna kan påverka SILMU rf:s verksamhet bl.a. genom att delta på stadgeenliga möten.
Printbara versioner:
Medlemsansökanansökan [docx], som kan fyllas i för hand eller på datorn
Medlemsansökan [pdf], som kan fyllas i för hand
Printbara versioner av ansökan kan sänds till:
SILMU ry
Veckjärvivägen 1
06150 BORGÅ
eller via e-post till:
silmu(at)silmu.info

Medlemsansökan

    SILMU rf:s medlemskap kan sökas av privata personer och föreningar som godkänner SILMU rf:s stadgar. Medlemsavgiften har fastställts av SILMU rf:s årsmöte till 0 €.

    Jag ansöker om medlemskap: