Temaprojekt 5

SILMU rf: temaprojekt är öppnad! Projektet möjliggör små investeringar för att öka gemenskap. 

Stöd kan sökas till åtgärder som gagnar byborna gemensamt, t.ex. anskaffning av maskiner och anläggningar, förbättringsåtgärder av miljön, små reparationsarbeten eller byggande av små konstruktioner vilka inte kräver tillstånd (eller tillståndet finns). Ansökningstiden var 1.10 2021–31.1 2022 Läs mera >>
Anvisningar >>
Blankett 3325 (PDF) >>
Blankett 3325 (Excel) >>

Infotillfällets 14.10 2021 PowerPoint -presentation finns här (PDF)

Infotillfällets 4.5.2022 PowerPoint -presentation finns här (PDF)

Anvisningar för projektets bokföring finns här (PDF > 7. Projektekonomi)
Betalningsblanketten finns här (PDF) eller här Excel
Talkoblankett finns 3322L här (Excel)  eller här i PDF -format
SILMU rf:s kundförfrågan och förfrågan angående förverkligandet av strategin finns här

För mera information kontakta: Anette Vihanto puh. 041 442 6002 eller anette.vihanto(at)silmu.info