Informering

Den som verkställer ett projekt ansvarar för dess kommunikation. I alla publikationer måste det framgå vem som ansvarar för projektet och dess innehåll och vilka som har deltagit i finansieringen av projektet.

Informationsanvisningar för projetkaktörer hittar man här >>

Logon

EU flaggan bör användas i publikationer som talar om Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 samt publikationer (reklamblad, broschyrer, informationsskyltar, meddelanden, presentationer, affischer, rapporter och tidningsannonser, även i elektroniska publikationer, som Internetsidor och audiovisuellt material) som är finansierade via programmet. I samband med flaggan bör följande ”slogan” finnas: ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”.

EU-flaggan och slogan


Läs mera och hämta logon>>

Leader-finansierade projekt bör dessutom använda LEADER-logon:

Leader-logon


Hämta logon >>

SILMU rf:s logo

 

 
 

Hämta logo>>          

För Landsbyggsprogrammet har utarbetats ett eget brand, vilket används i mån av möjlighet:

Programlogo

Hämta logo>>

Övriga logon:

NTM-centralens logo


Hämta logon>>