Styrelsen och arbetsgrupperna

SILMU rf:s styrelse bär ansvaret för föreningens hela verksamhet. Stryrelsen gör behovsbedömning på stödansökningarna, fastställer finansieringslinjerna samt styr och följer förverkligandet av strategin.

SILMU rf:s styrelsemedlemmar år 2022

Ordförande Eero Kokko, Mäntsälä

Offentliga sektorn Representant Suppleant
Hava Eeva Mörskom Åkerfelt Tanja Sibbo
Pihlaja Jouko Askola Aitokari Mia Lovisa
Inkinen Juha-Matti Mäntsälä Nygård Jonna Lappträsk
Föreningar och företagare Hovén Tommi Lappträsk Majander Samu Mäntsälä
Järvenpää Minna Pukkila Mäittälä Kyösti Askola
Stjernvall Camilla Lovisa Sormunen Laura Borgå
Landsbygdens invånare
Hartwall Camilla Sibbo Salminen Hannu Mörskom
Jaakkonen Anna-Kaisa Borgå Laaksonen Paula Pukkila
Torvasti Hanna Borgnäs Peisa Heikki Borgnäs

SILMU rf:s styrelse sammankommer ungefär en gång per månad, mera sällan sommartid. Styrelsemöten arrangeras på olika håll av verksamhetsområdet.

För att göra styrelsearbetet tydligare, har man bildat arbetsgrupper. Inom styrelsen fungerar ett arbetsutskott som uppgör bl.a. den administrativa modeller för föreningens verksamhet.