Ungdomsektionen

Sektionen fungerar som en del av SILMU rf:s verksamhet. Styrelsen har godkänt verksamhetsanvisningar för sektionen som fastställer sektionens ansvar och rättigheter. Sektionens mandattid är ett år. Sektionens uppgift är att befrämja ungdomars ärenden. Sektionen består av ungdomar (14–29 år).  Som stöd för sektionens arbete fungerar SILMU rf:s personal. Sektionen sammanträder på olika håll av verksamhetsområdet eller alternativt kan sammankomsterna arrangeras även med hjälp av elektroniska verktyg.

Till sektionens uppgifter hör bedömning av SILMU FYRKKA -finansieringsansökningarna, göra beslut om de ansökningar som finansieras samt presentera dessa för styrelsen. Till sektionens uppgifter hör även att informera om verksamheten samt utveckla den. Sektionen kommer med idéer till styrelsen om hur man kan befrämja ungdomars ärenden. Styrelsen och personalen strävar till att hitta lösningar till dessa. Sektionen planerar, ansöker om finansiering och verkställer mer omfattande projekt vilka baserar sej på ungdomarnas behov och vilka gagnar ungdomarna. Projekten kan förverkligas på det egna området eller förverkligas interregionalt eller internationellt.

Sektionens sammansättning 2023

Peppi-Emilia Hovén, Lappträsk, ordförande

Jasmine Tall, Sibbo, viceordförande

Elias Karvonen, Mäntsälä, viceordförande

Aino Myyrä, Pukkila, medlem

Sini Aaltonen, Pukkila medlem

Carolina Söderqvist, Borgå, medlem

Sofia Pirhonen, Lovisa, medlem

Har du lust att delta i sektionens verksamhet? 

Tanken att sektionen består av 18 unga (två unga / kommun). För tillfället saknas representanter från flera kommuner. Ifall du känner en ung som är intresserad att komma med i verksamheten, be hen kontaka SILMU rf:s personal.

Ta kontakt!

Tilläggsinformation: Anette Vihanto, verksamhetsledare, tel. 041 442 6602 anette.vihanto@silmu.info