SILMU rf fungerar

För det bästa i din hemregion!

Vi utvecklar landskapsregionen genom att ge råd, finansiera aktiviteter och ordna gemensamma evenemang!

Nyheter

Nyheter om aktuella ämnen, projekt och evenemang! Följ även sociala medier.

Trevlig sommar!

Leader SILMus kansli är stängt veckorna 28 – 30 SiLMU-byars kansli är stängt veckorna 29 – 31

Är du intresserad av din bys framtid?

I nyhetsbrevet presenterar vi Mästarbyar-projektet och förklarar dess fördelar för livskraften i byarna i vårt område. Läs mera om Mästarbyar-projekt...

Nyhetsbrev juni

Nu är det juni! Läs allt aktuellt info från vårt nyhetsbrev här.

Stark regional aktör

SILMU rf fungerar enligt Leader-principerna:

Verksamhet

Leader-grupperna är föreningar som uppmuntrar invånarna att utveckla sina egna orter.

Rådgivning

Leader-grupperna ger råd i utvecklingen och beredningen av idéer för projekt.

Finansiering

Varje Leader-grupp besluter om den egna regionens finansiering av idéer från föreningar och företag. Finansieringen av Leader-stödet kommer från EU, staten och kommunerna.

För ortens bästa

Leaderverksamheten bygger på att lokalbefolkningen vet bäst själv hur den egna hemtrakten bör utvecklas. Leadergrupperna uppmuntrar initiativkraft och företagsamhet. De beviljar finansiering för projekt som företagare, föreningar och andra sammanslutningar genomför.

Göra skillnad

Berätta för oss dina tankar!

Nu är rätt möjlighet att påverka utvecklingen av din egen region!

Med denna undersökning kan du uttrycka din egen åsikt om områdets utvecklingsbehov. Vi kommer att använda informationen för att förbereda vår strategi för nästa programperiod.