Temaprojekt Skärgård

Stöd kan sökas till åtgärder som gagnar byborna gemensamt, t.ex. anskaffning av maskiner och anläggningar, förbättringsåtgärder av miljön, små reparationsarbeten eller byggande av små konstruktioner vilka inte kräver tillstånd (eller tillståndet finns). Det är även möjligt att finansiera motsvarande ansökningar som inte kommer från skärgården.

Temaprojekt infotillfälle för dom valda åtgärderna arrangerades 15.5 2019.
Tillfälles PowerPoint -presentation finns här (PDF) >>

Anvisningar för projektets bokföring finns här (PDF på finska) >>
Betalningsblanketten finns här (PDF) >> eller här Excel >>
Talkoblankett finns här (Excel) >> eller här i PDF -format  >>
SILMU rf:s kundförfrågan och förfrågan angående förverkligandet av strategin finns här (PDF) >> eller här Excel >>

Läs mera >>
Anvisningar >>
PowerPoint -show >>

För mera information kontakta Tiina Kurki GSM 040 359 4166 eller tiina.kurki(at)silmu.info