SILMU delvis finansierade kartläggningsprojekt för ITE-konst i Nyland, projektet har avslutats med fantastiska resultat

Maaseudun Sivistysliiton ITE-kartläggning i Nyland är en betydelsefull milstolpe för förståelsen av den finländska samtidskulturen. Kartläggningarna, som började år 1998, har täckt hela Finland och genererat rikligt med information och inspiration. Med den senaste kartläggningen har över hundra ITE-konstnärer och deras verk dokumenterats, och nästan 10 000 bilder har lagrats i Finna. Denna information är öppen för alla och erbjuder värdefull kunskap för både kulturella och turistiska ändamål. Syftet med ITE-konstens kartläggningsprojekt är att främja uppskattningen och förståelsen för lokal kultur samt att inspirera både individer och gemenskaper.

Sirkka Turkki, Borgå. Sirkka Turkis Rosslott är en gripande sommarparadis och konstskatt. Sagostaden fyller hela rummet. Det finns över tusen figurer i staden. Bild: Heini Heikkilä.