Anette Vihanto

Silmus personal träffade kommuninvånare

Under våren besökte Silmu rf:s projektrådgivare Heli och byarådgivaren Li-Marie kommunerna i området för att dela med sig av goda nyheter om Leader-finansieringen och berätta om nya vindar inom byaverksamheten. Vid det sista stoppet på Borgå salutorg den 4.5 störde vinden den glada stämningen så mycket att rådgivarna efter ett par timmar gick till ett …

Silmus personal träffade kommuninvånare Läs mer »

Axplock från SILMU rf:s vårmöte

Föreningens vårmöte hölls i Kullo onsdagen den 31.5. En stor grupp enskilda och samhällsmedlemmar samlades där. På mötet behandlades de stadgeenliga ärendena, dvs. verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2022. Före mötet belönades de bästa Leader-projekten och byaevenemanget och aktiva byarbetare hedrades med förtjänsttecken i silver. Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys – Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y. …

Axplock från SILMU rf:s vårmöte Läs mer »

Öppna byar 10.6.

Öppna Byar -dagen är Finlands största byaevenemang som firas riksomfattande redan för nionde gången. Målet med dagen är att öka byaturismen och på samma gång lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet. Anmäl ert evenemang till Öppna Byarnas dag senast den 28 maj via formuläret! Tilläggsinformation:om anmälan: marianne.liitela@suomenkylat.fiom informationsmaterial: anssi.ketonen@suomenkylat.fiom regional marknadsföring: byarådgivare Li-Marie Santala, SILMU-byar, li-marie.santala@silmu.info, …

Öppna byar 10.6. Läs mer »

Förordningar om projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden utfärdades

Den 30 mars 2023 utfärdade statsrådet förordningar som gäller finansiering för utvecklingsprojekt och företag på landsbygden. Genom förordningarna preciseras lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023-2027 (1325/2022), som gäller finansiering som beviljas för projekt- och företagsverksamhet på landsbygden i enlighet med Finlands CAP-plan. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kompletteras med …

Förordningar om projektstöd och företagsstöd för utveckling av landsbygden utfärdades Läs mer »

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 30.4

SILMU rf:s ungdomssektionen delar ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning och utbildning. FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag! Följande ansökningsperiod tar slut 30.4. så skicka in ansökan inom utsatt tid! FYRKKA-stöd kan ansökas om man …

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 30.4 Läs mer »

Finlands Byar söker årets Leader-byaprojekt

Årets Leader-Byaprojekt är ett nationellt erkännande, som ges till ett Leader-finansierat projekt, vilket har utvecklat byn utgående från invånarnas behov. Syftet med erkännandet är att ge Leader-projekt som utvecklar byar nationell synlighet. För de projekt som lämnats in till tävlingen, är strävan att lyfta upp dem på ett kommunikativt sätt, till exempel genom att puplicera …

Finlands Byar söker årets Leader-byaprojekt Läs mer »

Sport och styrka tillsammans

SILMU:s ungdomssektion beslöt på sitt möte den 13.2. att stöda fyra FYRKKA-ansökningar! Ansökningarna omfattade vintersportdagar för unga i Mörskom, badminton i Söderkulla, samt utomhus escape room till nästa sommar i Lovisa. Tillsammans beviljades 2 405 euro Fyrkka-stöd! Nästa FYRKKA ansökningstid går ut den 30.4. Följ oss också i sociala medier! Kom med och påverka! Ungdomssektionen …

Sport och styrka tillsammans Läs mer »