Anette Vihanto

Februari nyhetsbrev

Nu händer det igen! SILMU är godkänd till Leader-grupp för programperioden 2023-2027. Lär mera om det, och om andra aktuella saker som Byacoachning, Öppna Byar samt Jukolan viesti från februaris nyhetsbrev!

För det bästa i din hemregion! SILMU rf är godkänd till Leader-grupp för programperioden 2023–2027

Utvecklingsförening SILMU rf har fungerat som Leader-grupp i den östliga delen av Nyland från år 2007, och vi kommer att fortsätta med arbetet på nästa programperiod 2023–2027. För den lokala utvecklingsstrategin ”För livskraftiga idéer” har Jord- och skogsbruksministeriet beviljat finansiering totalt 3 709 600 €, varav 2 832 000 € för projektfinansiering. För administrativa delen har ministeriet beviljat 877 600 …

För det bästa i din hemregion! SILMU rf är godkänd till Leader-grupp för programperioden 2023–2027 Läs mer »

Nuori! Hae FYRKKAa

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 31.1.2023!

SILMU rf:s ungdomssektionen delar ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning och utbildning.  FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag! Följande ansökningsperiod tar slut 31.1.2023, så skicka in ansökan inom utsatt tid! FYRKKA-stöd kan ansökas om man …

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 31.1.2023! Läs mer »

SILMU rf:s höstmöte arrangerades i Pukkila

SILMU rf:s stadgeenliga höstmöte arrangerades i Pukkila 8.12 2022 på föreningshuset Toimela. På mötet valdes styrelsemedlemmar för dem som var i tur att avgå samt fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2023. Som mötets ordförande fungerade Tauno Pirhonen från Pukkila. Till styrelseordförande omvaldes Eero Kokko från Mäntsälä. Av styrelsemedlemmarna var i tur att avgå de …

SILMU rf:s höstmöte arrangerades i Pukkila Läs mer »