Nu kan man söka stöd för småa projekt

Behövs det nya klätterställningar i närliggande lekpark eller behöver din vängrupp nya sportredskap? Man kan nu ansöka om stöd för små projekt på några tusen euro från lokala Leader-grupper.

Stöd för kostnader på högst 8 000 euro

Stödet kan användas för små anskaffningar, såsom köp av gemensamma redskap och apparater. Anskaffning av luftvärmepump till byahuset är till exempel en möjlighet. Stödet kan även användas för att iståndsätta gemensamma utrymmen eller göra små renoveringar. Stödet lämpar sig också för att täcka kostnaderna för ett sommarevenemang eller annan tillställning eller så kan man anställa en sommarjobbare. Dessutom kan man med stödet köpa experthjälp, som behövs för att göra olika utredningar eller utvecklingsplaner.

De totala kostnaderna för ett litet projekt kan uppgå till högst 8 000 euro. För godtagbara kostnader kan man få stöd på 40-100 procent. Det minsta stödbeloppet som beviljas är 1 000 euro. De projekt som ska finansieras ska uppfylla målen i Leadergruppens utvecklingsstrategi.

Ansökan görs i e-tjänsten Hyrrä

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga samfund som är verksamma på landsbygden. En kommun kan inte få stöd.

Ansökan fylls i elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Mer information om ansökan om stöd fås av områdets Leader-grupp som behandlar ansökningarna. Det lönar sig inte att göra anskaffningar förrän Leader-gruppen har meddelat att ansökan har godkänts.

Stödet betalas ut i efterhand, dvs. kostnaderna ska först betalas själv. När stödet ansöks för betalning ska det visas att det har lett till det slutresultat för vilket stödet beviljats. Kvitton eller andra verifikat behöver man inte visa upp när man ansöker om betalning.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd:

Ta kontakt!