Temaprojekt 4

Stöd kan sökas till åtgärder som gagnar byborna gemensamt, t.ex. anskaffning av maskiner och anläggningar, förbättringsåtgärder av miljön, små reparationsarbeten eller byggande av små konstruktioner vilka inte kräver tillstånd (eller tillståndet finns). Läs mera >>
Anvisningar >>
Blankett 3325 (PDF) >>
Blankett 3325 (Excel) >>
PowerPoint -show >>

Infotillfällets 9.6 2020 PowerPoint -presentation finns här (PDF) >>

Anvisningar för projektets bokföring finns här (PDF på finska) >>
Betalningsblanketten finns här (PDF) >> eller här Excel >>
Talkoblankett finns 3322L här (Excel) >> eller här i PDF -format  >>
SILMU rf:s kundförfrågan och förfrågan angående förverkligandet av strategin finns här (PDF) >> eller här Excel >>

 

För mera information kontakta Tiina Kurki GSM 040 359 4166 eller tiina.kurki(at)silmu.info