Raportointi

Kaikki rahoitusta saaneet hakijat raportoivat toteutuneesta toiminnosta ja rahoituksen käytöstä SILMU ry:lle kahden kuukauden kuluessa toiminnon päättymisestä. Aikataulusta voidaan poiketa, mikäli siitä on ilmoitettu ennen asetettua aikarajaa SILMUn nuorisojaostotoiminnasta vastaavalle henkilölle.

  • Sähköinen raportointilomake
  • Kuitit, tositteet, tiliote (tarvittaessa) sähköpostilla/postilla
  • Osallistujalistat ja valokuvat/videot sähköpostilla/ postilla

Sähköisen raportoinnin lisäksi hakija toimittaa kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta sovitut muut dokumentit, joista selviää toiminnon toteutus. Materiaalit toimitetaan joko sopimuksessa määriteltyyn sähköpostiin tai postilla osoitteeseen Veckjärventie 1, 06150 Porvoo.

Kirjallisen raportin voi korvata osittain toiminnon toteuttamisesta kuvatulla videolla, mikäli asiasta on sovittu päätösvaiheessa. Muita dokumentteja voivat olla esimerkiksi osallistujalistat ja valokuvat. Valokuva- ja videomateriaalin tulee olla sellaista, että SILMUlla on mahdollisuus käyttää sitä kotisivullaan ja sosiaalisessa mediassa kertoakseen, mitä SILMU Fyrkka -rahoituksella on toteutettu (muista siis pyytää lupa materiaalin julkaisemiseen, mikäli on kuvattu ihmisiä). Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää perusteet tarvittavalle lisäajalle. Ryhmältä, joka ei raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty rahoitus kokonaisuudessaan takaisin.