Rahoitus

Tällä hetkellä hakemuksia ei voi vielä jättää Hyrrä -järjestelmään, mutta tiedotamme haun avautumisesta uutiskirjeessämme ja some-kanavissamme heti kun se on mahdollista, pysykää siis kuulolla!

Sivut päivitetään kevään 2023 aikana!

Täältä voit tutustua hanketoimijan käsikirjaan

Myönnettävä rahoitus

Rahoitusta maaseudun kehittämiseen myönnetään Maaseuturahaston varoista Leader-tukena SILMU ry:n toiminta-alueelle kohdistuviin toimenpiteisiin. Katso kartta Porvoon alueesta, joka ei kuulu rahoituksen piiriin.

Myönnettävä tuki määräytyy hankkeen sisällön perusteella. Tukien raja-arvot on määritetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa (katso taulukko alla Leader-tuen ala- ja ylärajoja). SILMU ry:n hallitus on määritellyt omalla alueellaan hankkeiden valintakriteerit. SILMU ry käsittelee kaikki tukihakemukset.

Hanketuet:
Leader-tukea voidaan myöntää yleishyödyllisiin toimenpiteisiin esim. elinkeinotoimintaa edistävään yhteistyöhön, kehittämis-, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin sekä investointeihin.

Yritystuet:
Leader-tukea voidaan myöntää myös mikroyritysten toimintaedellytysten parantamiseen, perustusvaiheen tai toimialan vaihdon yhteydessä syntyviin kustannuksiin ja investointeihin.

Leader-tuen ylä- ja alarajoja

Myönnettävän julkisen rahoituksen minimirajat
Hanketuet
6 250 € 
Yrityshankkeet
Investointituki
2 500 €
Investoinnin toteutettavuustutkimus
1 875 €
Perustamistuki
5 000 €
Innovatiiviset kokeilut 2 000 €
Myönnettävän julkisen tuen maksimiraja
Yleishyödylliset hankkeet
180 000 €
Yrityksen investointituki
180 000 €
Yrityksen perustamistuki
Aloittavan yrityksen perustaminen max. 35 000 €
Toimivan yrityksen kehittäminen (toimialan muutos) max. 35 000 €
Innovatiiviset kokeilut max. 10 000 €

SILMU ry:n rahoituskehys vuosille 2014 – 2020

SILMU ry:n rahoituskehys vuosille 2014 – 2020 on noin 6,4 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on noin 4,2 miljoonaa euroa.

EU:n osuus
1,8 M€
Valtion osuus
1,6 M€
Kuntien osuus
0,8 M€
Yksityinen osuus
2,2 M€
YHTEENSÄ
6,4 M€

Lisätietoja Maaseuturahaston tukimuodoista:

Ruokavirasto: hanketuet ja yritystuet

Maa- ja metsätalousministeriö

Uudenmaan ELY-keskus