Rahoitus

Myönnettävä rahoitus

Rahoitusta maaseudun kehittämiseen myönnetään Maaseuturahaston varoista Leader-tukena SILMU ry:n toiminta-alueelle kohdistuviin toimenpiteisiin. Katso kartta Porvoon keskusta alueesta joka ei kuulu rahoituksen piiriin.

Myönnettävä tuki määräytyy hankkeen sisällön perusteella. Tukien raja-arvot on määritetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa (katso taulukko alla Leader-tuen ala- ja ylärajoja). SILMU ry:n hallitus on määritellyt omalla alueellaan hankkeiden valintakriteerit. SILMU ry käsittelee kaikki tukihakemukset.

Hanketuet:
Leader-tukea voidaan myöntää yleishyödyllisiin toimenpiteisiin esim. elinkeinotoimintaa edistävään yhteistyöhön, kehittämis-, koulutus-, älykkäät kylät ja tiedonvälityshankkeisiin sekä investointeihin.

Yritystuet:
Leader-tukea voidaan myöntää mikroyritysten toimintaedellytysten kehittämisessä syntyviin kustannuksiin ja investointeihin.

Leader-tuen ylä- ja alarajoja

Kehittämishankkeissa ja yritystukihankkeissa (alv 0%) minimitukimäärä on 1 000 € (alv 0).  

SILMU ry:n rahoituskehys vuosille 2023 – 2027

SILMU ry:n rahoituskehys vuosille 2023 – 2023 on noin 3,6 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on noin 2,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Maaseuturahaston tukimuodoista:

Täältä voit tutustua hanketoimijan käsikirjaan

Ruokavirasto: hanketuet ja yritystuet

Maa- ja metsätalousministeriö

Uudenmaan ELY-keskus