Leader-toiminta

LEADER on Euroopan Unionin, valtion ja kuntien rahoittama toimintatapa maaseudun kehittämiseksi. Suomessa on 56 toimintaryhmää, jotka kukin laativat oman LEADER-ohjelmansa toiminta-alueensa kehittämiseksi. Ohjelmassa määritellään toiminnan raamit ja tavoitteet kyseiselle ohjelmakaudelle. Perusajatuksena on maaseudun omaehtoinen kehittäminen; ideat ja ehdotukset tulevat maaseudun toimijoilta itseltään ja he myös toteuttavat niitä. LEADER-ryhmät toteuttavat omaa ohjelmaansa myöntämällä LEADER-rahoitusta ja koordinoimalla yhteistyötä eri intressiryhmien ja toimijoiden, kuten kuntien, yritysten, paikallisten organisaatioiden ja asukkaiden kesken.

LEADER-toimintatavan kautta rahoitetaan yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yrityshankkeita. Oman alueensa LEADER-ryhmästä hakijat saavat neuvoja hakemusten suunnittelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Lisätietoa LEADER-toimintatavasta sekä toimintaryhmien yhteystiedot löytyvät Maaseutuverkoston sivuilla