Aineistopankki

Tälle sivulle keräämme julkaisuja ja muuta aineistoa, josta on apua projektien suunnittelussa, läpiviemisessä ja arvioimisessa sekä kylien ja maaseudun kehittämisessä yleensä.

Kylätoiminta luo turvallisuutta -opas

Tapahtumajärjestäjän opas

Opas on luotu osana Yhdessä osaamme -hanketta.

Digikuntoon 2022 työkirja

Digikuntoon 2022 työkirja -julkaisu tarjoaa apuvälineitä yrityksen digipalveluiden sekä markkinoinnin kehittämiseen. Julkaisu on tuotettu Digikuntoon 2022 -hankkeen toimesta.

Ratkaisuja pienyrittäjien digihaasteisiin

Tässä julkaisussa esitellään ratkaisuvaihtoehtoja ja luodaan kehittämispolkuja, joita kaikki yrittäjät voivat hyödyntää digitaalisissa palveluissaan. Julkaisu on tuotettu Digikuntoon 2022 -hankkeen toimesta.

Hanketoimijan käsikirja


Käsikirja antaa hyvän yleiskäsityksen hanketoiminnasta: hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.