Aineistopankki

Tälle sivulle keräämme julkaisuja ja muuta aineistoa, josta on apua projektien suunnittelussa, läpiviemisessä ja arvioimisessa sekä kylien ja maaseudun kehittämisessä yleensä.

Peremmälle! -rakennusperinneopas PDF >>

Infotilaisuuksien materiaali

Yritysinfo esitys >>

Posintra Oy:n esitys >>

Katso ja Hyrrä ohje yritystuet >>

Hanketuki esitys >>

Katso ja Hyrrä ohje hanketuet >>

Hanketoimijan käsikirja >>

Hanketoimijan käsikirja on edelliseltä ohjelmakaudelta mutta sisältää käyttökelpoista tietoa.

Hanketoimintaa säätelevät lait, asetukset ja maaseutuviraston määräykset. Hanketoimijan käsikirjassa käydään läpi käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi, miten kehittämishankkeiden toteuttaminen tapahtuu. Käsikirja antaa hyvän yleiskäsityksen hanketoiminnasta: hankkeen suunnittelusta, hakemisesta, toteuttamisesta ja päättämisestä.

Kolmas Lähde -hankkeen julkaisuja: Casebook ja Handbook

Casebook >>

Casebook esittelee 77 lupaavaa käytäntöä ja palvelumallia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilta. Siinä missä Casebook vastaa kysymykseen mitä, Handbook vastaa kysymykseen miten. Lue lisää >>

Handbook >>

Handbook koostuu 38 työkalua käsittävästä työkirjasta ja tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita yhdistyksen palvelutuotannon kehittämiseen. ”Tukea löytyy niin yhdistyksen tahtotilan määrittämiseen, palvelutarpeiden tunnistamiseen, myyntipuheen rakentamiseen, tarjouskilpailuun osallistumiseen, hankinta- ja yhteistyösopimusten laatimiseen kuin laatukäsikirjan kokoamiseen.” Lue lisää >>

Pieni viestintäopas yhdistyksille >>

Opas on suunnattu pienille toimijoille ja yhdistyksille, jotka pohtivat, miten viestintään saisi ryhtiä tai mistä viestinnän voisi edes aloittaa, jos sitä ei ole aikaisemmin oikein pohdittu.

Verkostoitumalla yhteisöllisyyteen >>

Lähidemokratia-ajattelu alkaa saada jalansijaa suomalaisessa päätöksenteossa. Julkaisu kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoiden näkemyksiä lähidemokratiasta, paikallisesta vaikuttamisesta ja verkostoista

Selvitys vaikuttavuuden arvioimisesta >>

Aalto Yliopiston Kolmas Lähde -hankkeen tilaamassa selvityksessä avataan vaikuttavuuden arviointia esimerkkien avulla. Tavoitteena on ollut ”tuottaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksille materiaalia ja työkaluja, joiden avulla ne pystyvät entistä paremmin tuottamaan ja analysoimaan tietoa toimintansa vaikuttavuudesta ja kertomaan siitä”. (Mervi Rajahonka: Vuorovaikutuksessa Vaikuttamiseen, Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuus – caseja ja keinoja. Julkaistu 9.10.2013)

Toiminnan vaikuttavuuden arviointi pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Miten yhdistyksen tuottama hyvinvointipalvelu edistää tilaajan tavoitteita?”.

Lue Taneli Tiilikaisen artikkeli Kolmas Lähde -hankkeen kotisivuilta >>

Lue koko selvitys [Pdf-tiedosto, 104 sivua] >>

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen >>

Yhdistyksen talous ja verotus -opas >>

Kylien organisoinnin hallinta >>

Ajankohtainen artikkelikokoelma kyläyhteisöjen ja julkisen sektorin suhteiden järjestämisestä.

Julkaisuja maaseudun hyvinvoinnin teemaryhmältä >>

Vuonna 2013 teemaryhmän huomio kohdistui palvelujen saavutettavuuteen ja arjen sujuvuuteen. Nuorten hyvinvointi ja osallisuus sekä ikäihmiset maaseudulla olivat toiminnan keskiössä. Myös muita ajankohtaisia Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja löydät Maaseutupolitiikka.fi-sivuilta. Teemaryhmien sivut vasemmalla.

Muut yhteydet

Uudenmaan alueen Leader-ryhmät

Naapuri Leader-ryhmät

Suomen kaikki Leader-ryhmät

Ministeriöitä

Maakuntaliitot

Virastot

SILMU ry:n toiminta-alueen kunnat

Järjestöt

Rahoittajat

Elinkeinojen kehittämisyhtiöt

Oppilaitokset

Tutkimuslaitokset

Neuvontajärjestöt

Muut