Toiminta-alue

SILMUn toiminta-alueen rikkaus on omaleimaisuus, jota korostaa kulttuuriperinnöllisesti merkittävät kohteet ja upeat saaristoalueet.  Alue kattaa yhdeksän kunnan alueen itäisellä Uudellamaalla. Nämä kunnat ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. SILMU on toiminut jo vuodesta 2007 Leader-ryhmänä tällä alueella. SILMU ry:n toiminta-alueella asuu noin  86 000 asukasta.

Alueen maaseuturahoituksen ulkopuolelle on rajattu Porvoon kaupungin sisempi- ja ulompi kaupunkialue (kartta pdf). Tarkka alueen rajaus on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

SILMU ry:n toiminta-alueen kunnat: 
Askola >>
 Lapinjärvi >>
 Loviisa >>
 Myrskylä >>
 Mäntsälä >>
 Pornainen >>
 Porvoo >>
 Pukkila >>
 Sipoo >>