Teemahanke 2

SILMU ry:n Teemahanke 2

Kehittämisyhdistys SILMU ry haki yhteisöjen pieniä investointeja rahoitettavaksi teemahankkeen kautta alkuvuodesta 2018. Teemahanke on jo toinen kuluvalla ohjelmakaudella. Toimenpiteet (investoinnit) voivat olla esim. kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja, ympäristön kunnostamista tai pieniä rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä, jotka eivät tarvitse viranomaislupia (tai rakennuslupa on jo olemassa).
Lue lisää >>
Hakuohje >>

Teemahanke 2 infotilaisuus valittujen toimenpiteiden osalta järjestettiin 17.5.2018. Infotilaisuuden PowerPoint -esitys löytyy tästä (PDF) >>

Hankkeen kirjanpitoon liittyviä asioita löydät tästä (PDF) >>
Maksuhakemuslomake löytyy tästä (PDF)>>
Talkootyölomake löytyy tästä (Excel) >> tai tästä PDF -muodossa  >>
SILMU ry:n asiakaskysely ja strategian tavoitteet tästä (PDF) >>

Teemahanke 2 tuloksia

Mäntsälässä Sahajärviyhdistys ry hankki veneen ja kaislaleikkurin >>