Muutoksenhaku

Hankepäätökseen voi hakea muutosta, mikäli hankkeen sisällössä tai kustannusarviossa tapahtuu muutoksia. Muutokset eivät saa olla suuria, hankkeen alkuperäinen sisältö ja tarkoitus tulee pysyä samana. Hankkeelle voi myös hakea jatkoaikaa. Kaikki muutokset tulee perustella. Muutoshakemus on aina jätettävä ennen muutoksen syntymistä.

HUOM! Hankkeessa, jossa tuki on myönnetty kertakorvauksena, tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta.