Föreningens möten

SILMU rf:s höstmöte torsdagen 8.12. kl. 18.30 i Pukkila

Bästa medlem i SILMU rf, vi har glädjen att önska dig hjärtligt välkommen på vårt stadgeenliga höstmöte torsdagen 8.12 2022 kl.18.30. Kaffeservering från kl.18.00.

Mötet arrangeras i Pukkila Seuratalo Toimela (Veteraanitie 9, Pukkila).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Anmäl dej till mötet senast 2.12 2022 före kl.10.00 via den här länken
Ifall du har fullmakt, hämta den med dig om den inte är skickad i förväg. 

Föredragningslistan (PDF)

Resumé 2023 (PDF)