Finansiering

SILMU on the ROAD

SILMU rf:s projektrådgivaren Heli och byarådgivaren Li-Marie åker på turné till kommunerna nu på våren. Vi har mycket att berätta för invånarna i vårt verksamhetsområde om Leader -finansiering och nya vindar inom byaverksamheten. Inom Leader -verksamheten har programperioden 2023–2027 inletts och vi har nya stödformer till vårt förfogande, så nu är det dags att leta …

SILMU on the ROAD Läs mer »

Aktuellt om ungdomssektionen

SILMU:s ungdomssektion beslöt på sitt möte 13.2. om den nya sammansättningen. Alex Andersson som varit med som ordförande i sektionen sedan 2017, var tvungen att avgå för att sektionsmedlems ålder är 11–29 år. Till ny ordförande valdes Peppi-Emilia Hovén från Lappträsk. Som viceordförande fortsätter Jasmine Tall från Sibbo och som medlemmar Aino Myyrä samt Sini …

Aktuellt om ungdomssektionen Läs mer »

Leadergrupperna undertecknade sina avtal med jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket

De finska Leadergrupperna undertecknade avtalet om genomförandet av de lokala utvecklingsstrategierna för landsbygden. Avtalet gäller villkoren för samarbetet mellan Leadergrupperna, jord- och skogsbruksministeriet samt Livsemedelsverket. Den värdiga tillställingen ordnades på fredagen den 10 februari på Ständerhuset i Helsingfors. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen, Livsmedelsverkets generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen och kanslichef Jaana Husu-Kallio närvarade vid evenemanget. Dessutom …

Leadergrupperna undertecknade sina avtal med jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket Läs mer »

Nuori! Hae FYRKKAa

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 31.1.2023!

SILMU rf:s ungdomssektionen delar ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning och utbildning.  FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag! Följande ansökningsperiod tar slut 31.1.2023, så skicka in ansökan inom utsatt tid! FYRKKA-stöd kan ansökas om man …

Nästa ansökningstid för FYRKKA går ut 31.1.2023! Läs mer »

Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi
senast 15.10.2022

Vem kan söka stödet?Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen. Övergången till förnybar energi stöds av EU:s …

Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi
senast 15.10.2022
Läs mer »