Finansiering

Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi
senast 15.10.2022

Vem kan söka stödet?Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen. Övergången till förnybar energi stöds av EU:s …

Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi
senast 15.10.2022
Läs mer »

SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren

Utvecklingsförening SILMU rf mottog 23 ansökningar under vårens ansökningsperioder. På möten 22.3, 12.4 och 2.6 beslöt styrelsen finansiera 16 ansökningar, totalt 599 853 euro. Finansieringskvoten för år 2022 är sammanlagt 677 140 €, varav är oanvänt 77 287 €. Till allmännyttiga investeringar, t.ex. remont av gemensamma utrymmen eller förbättrande av omgivningen, beviljades stöd åt tre …

SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren Läs mer »

Nu går det att ansöka om FYRKKA

Seuraava haku päättyy 31.1.2022. Rahoitusta voi hakea nuorten ideoimiin pieniin hankkeisiin joita nuoret itse toteuttavat. Hankkeita voidaan t Följande FYRKKA ansökningstid tar slut 31.10 2021. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. Läs mera här >>Läs mera om ungdoms-Leader …

Nu går det att ansöka om FYRKKA Läs mer »

Leader-finansieringen 2021

Utvecklingsförening SILMU rf har bundit hela finansieringsramen för programperioden 2014-2020. Under s.k. övergångsperioden 2021-2022 beviljas projekt- och företagsstöd enligt strategins tyngdpunkter för programperioden 2014-2020. Läs mera >> SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte 12.10> materialet bör lämnas i Hyrrä -systemet senast 15.9 2021Hakuinfo 10.6.2020 på finska (YouTube) >>