Aktuellt om ungdomssektionen

SILMU:s ungdomssektion beslöt på sitt möte 13.2. om den nya sammansättningen. Alex Andersson som varit med som ordförande i sektionen sedan 2017, var tvungen att avgå för att sektionsmedlems ålder är 11–29 år. Till ny ordförande valdes Peppi-Emilia Hovén från Lappträsk.

Som viceordförande fortsätter Jasmine Tall från Sibbo och som medlemmar Aino Myyrä samt Sini Aaltonen från Pukkila. Som nya medlemmar valdes Elias Karvonen (andra viceordförande) från Mäntsälä och Carolina Söderqvist från Borgå.

-Vi är så glada att få nya medlemmar med i sektionen. En blandning med de ”gamla” och nya blir en bra kombination, säger projektrådgivare Heli Tommiska glatt.

Sektionen beslutade finansiera fyra FYRKKA-ansökningar. Nästa FYRKKA ansökningstid går ut den 30.4. Följ oss också i sociala medier!

Peppi-Emilia som är hemma från Lappträsk bor för tillfälle i Italien med sin man, katter och hästar. Att delta på sektionens möten är lätt och smidigt även på distans.

Kom med och påverka!

Ungdomssektionen är en del av SILMU rf:s verksamhet och dess uppgift är att befrämja ungdomars ärenden på området. Om du är 14–29 år och bor på SILMU:s verksamhetsområde, vänligen kontakta verksamhetsledare Anette Vihanto, tel 041 442 6602 eller anette.vihanto@silmu.info.