Leadergrupperna undertecknade sina avtal med jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket

De finska Leadergrupperna undertecknade avtalet om genomförandet av de lokala utvecklingsstrategierna för landsbygden. Avtalet gäller villkoren för samarbetet mellan Leadergrupperna, jord- och skogsbruksministeriet samt Livsemedelsverket.

Den värdiga tillställingen ordnades på fredagen den 10 februari på Ständerhuset i Helsingfors. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen, Livsmedelsverkets generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen och kanslichef Jaana Husu-Kallio närvarade vid evenemanget. Dessutom var de finska Leader-grupperna, Finlands närings-, trafik[1]och miljöcentralen samt jord- och skogsbruksministeriet representerade.

Utvecklingsföreningen SILMU ry har fungerat som som Leadergrupp sedan år 2007 i den östliga delen av Nyland. Verksamheten kommer att fortsätta under nästa programperioden 2023– 2027. För den lokala utvecklingsstrategin har Jord- och skogsbruksministeriet beviljat finansiering totalt 3,7 miljoner euro.

SILMUs representanter vid tillställningen var verksamhetsledare Anette Vihanto och ordförande Eero Kokko. Det här var en stor och betydelsefull möjlighet för oss Leadergrupperna. Vi gör meningsfullt arbete för att utveckla den finska landsbygden, berättar Anette Vihanto stolt.

SILMU är en stark regional aktör. Utan Leaderverksamhet skulle föreningens verksamhet inte vara så omfattande som den är idag.

Foto från vänster: Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen, ordförande Eero Kokko, verksamhetsledare Anette Vihanto och Livsmedelsverkets generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen. Fotografer Matias Högbacka