Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Suomen Leader-ryhmät kokoontuivat allekirjoittamaan sopimuksen paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisesta. Sopimuksessa sovitaan ryhmän, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä.

Arvokas tilaisuus pidettiin perjantaina 10.2. Säätytalolla, Helsingissä. Paikalla tilaisuudessa olivat maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen ja kansliapäällikkö Jaana Husu[1]Kallio. Lisäksi paikalla oli edustettuna Suomen Leader-ryhmät, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

SILMUn edustajina tilaisuudessa toimivat toiminnanjohtaja Anette Vihanto sekä puheenjohtaja Eero Kokko. – Tämä oli hieno ja merkittävä tilaisuus meille Leader-ryhmille. Teemme merkityksellistä työtä Suomalaisen maaseudun kehittämiseksi, ja on etuoikeus saada allekirjoittaa sopimus siitä, että jatkamme vahvaa alueellista maaseudun kehittämistyötä uudella ohjelmakaudella, kertoo Anette Vihanto.

Kehittämisyhdistys SILMU ry on toiminut itäisen Uudenmaan Leader-ryhmänä jo vuodesta 2007 ja toiminta jatkuu seuraavan ohjelmakauden ajan 2023–2027. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

SILMUn alueellisen kehittämisstrategian toimeenpanoon saatu rahoituskehys on 3,7 miljoona euroa. SILMU on vahva alueellinen kehittäjä. Ilman Leader-toimintaa ei yhdistyksen toiminta voisi olla näin laajaa kuin se on nykypäivänä.

Kuvassa vasemmalta: Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, puheenjohtaja Eero Kokko, toiminnanjohtaja Anette Vihanto ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen. Kuvaaja Matias Högbacka