Fyrkka-finansiering möjliggjorde styrketräning för ungdomar

Under det gångna året har vi redan fått in 13 Fyrkka-ansökningar. Ansökningarna har haft mycket varierande innehåll, från gemensam fritidsutrustning till företagsutveckling för unga företagare. Ungdomssektionen har delat ut i år över 9 000 euro Fyrkka för de ungas projekt.

Stronger than you -teamen i Borgnäs kom med en idé om ett styrketräningsprogram på sommaren för att ge alla ungdomar i regionen möjlighet att lära sig mer om sporten och aktivera sig på sommaren. I projektet ingår inköp av utrustning för att träna styrka och personliga t-shirts för ungdomar för att öka gemenskapen.

På bilden syns också de träningsskjortor som ungdomarna har designat. Projektet fick en bra start: ”Vi har haft ett bra deltagarantal”, säger Kaj Mattila från Etelä-Suomen Voimannostajat. Kaj ansvarar för Fyrkka-projektet och stöder ungdomarna.

Nästa ansökningsperiod för Fyrkka går ut den 31 augusti 2023, så det är bra att komma med nya idéer för projekt eller åtgärder som finansieras av Fyrkka. Ungdomssektionen beviljar Fyrkka-finansiering till föreningar, samfund eller grupper av unga (med minst tre unga i åldern 11–29 år), en ung företagare kan ansöka ensam. Du kan ansöka om Fyrkka för att finansiera evenemang för unga, skaffa utrustning för hobbyer, för utbildning eller för att starta ett eget företag.

Fyrkka-stöd kan ansökas om man bor på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo. Bekanta dig med Fyrkka och reglerna på adressen: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/