Ungdomssektionen besökte Midgård ungdomslokal i Emsalö

Ungdomssektionen samlades i Emsalö den 15.2. för att bekanta sig med Midgårds ungdomslokal, som har också fått Fyrkka-finansiering. Platsen var verkligen trivsam och fint inredd.

Under mötet beviljade sektionen fyrkka-stöd totalt 2400 €, bland annat till en mångsidig verkstad som ungdomarna hade föreslagit, gemensamt arbete, ett pingisbord och spel.

Kom med och påverka!

Ungdomssektionen beviljar FYRKKA-pengar till föreningar, gemenskaper eller ungdomsgrupper (där det finns minst tre unga människor i åldern 11–29 år). Man kan ansöka om Fyrkka till exempel för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning, utbildning eller till och med för att starta en egen verksamhet. Nästa ansökningsperiod avslutas den 30 april 2024.

Ungdomssektionen är en del av SILMU rf:s verksamhet och dess uppgift är att befrämja ungdomars ärenden på området. Om du är 14–29 år och bor på SILMU:s verksamhetsområde, vänligen kontakta verksamhetsledare Anette Vihanto, tel 041 442 6602 eller anette.vihanto@silmu.info.

På bilden: Unga från Midgård Cira, Madicken och Casimir samt ungdomssektionens Jasmine.