Beslutsprocessen inleds för landsbygdens företagsstöd

Nu påbörjar beslutsprocessen i NMT-centralen för de ansökningar om landsbygdens företagsstöd som har kommit in under året. Företagare som har ansökt om finansiering kommer att få beslut allt eftersom myndigheterna hinner behandla dem.

Mikro- och småföretag som är belägna på landsbygden kan ansöka om företagsstöd. Stöd kan beviljas för att starta, utveckla och investera i företagsverksamheten. Stöd kan även beviljas för investeringar inom medelstora företag som förädlar jordbruksprodukter.

Ny stödform är för att starta deltidsföretagsverksamhet. Dessutom introduceras ett nytt stödformat, nämligen försökstöd, som kan beviljas till lantbrukare för att pröva på nya former av jordbruksverksamhet. Försöksstöd kan endast sökas från Leader-grupper.

Det är inte möjligt att omedelbart söka om utbetalning efter att ha fått beslutet, utan det kommer att bli möjligt senare. Företagaren kan heller inte ännu göra ändringar i sin ansökan i Hyrrä-tjänsten, utan vara i kontakt om eventuella ändringsbehov till den berörda landsbygdsutvecklingsmyndigheten eller till den lokala Leader-gruppen från vilken stöd har sökts. Läs mer!