Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd 2024

Urvalsperioderna för företags- och projektstöd är listade nedan. SILMUs styrelse behandlar inkomna ansökningar vid sina möten enligt detta.

UrvalsperiodenStyrelse möten (preliminär)
15.12.-31.114.3
1.2.–30.4.13.6.
1.5.–31.8.17.10.
1.9. –31.10Januari 2025
1.11.–31.1.Mars 2025
SILMU rf förbehåller sig rätten till tidtabellsändringar.

Ansökan ska lämnas in via Hyrrä-systemet före sista ansökningsdatumet. Kontrollera att alla begärda bilagor, tillstånd (till exempel byggnadstillstånd) och övriga nödvändiga uppgifter finns med redan vid ansökningens lämnande. Vår projektrådgivare hjälper gärna till med att forma din idé till ett projekt. Ta kontakt!

Läs mera!